'Gdy idziesz do pracy, twoim głównym zadaniem
                                                                          powinna być budowa zaufania.'
                                                                                                                           Robert Eckert

Współpraca w międzynarodowym zespole

Kompetencja międzykulturowa to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych we współczesnym biznesie.

Więcej »

Negocjacje międzynarodowe

Dziś sukces na rynku krajowym często już nie wystarczy. Prawdziwą miarą sukcesu jest zdolność konkurowania na rynkach zagranicznyc...

Więcej »

Budowanie zaufania

Zaufanie przenika wszystkie sfery naszego działania, a jego wysoki poziom ma bardzo daleko idące konsekwencje.

Więcej »

Treningi relokacyjne

Hiszpania, Polska, Niemcy, Chiny, India, Brazylia, Maroko, Rosja... Relokowany menadżer - tzw. ekspat (ekspatriant) - musi sprosta...

Więcej »

Treningi międzykulturowe dla adwokatów

Świadczenie usług prawniczych ma coraz częściej charakter międzynarodowy i wymaga szerokich umiejętności wykraczających poza dobrą...

Więcej »

Zarządzanie różnorodnością

Jesteśmy różni! Wiekiem, płcią, pochodzeniem, doświadczeniem życiowym i zawodowym, umiejetnościami...

Więcej »

Budowanie zaufania

Podziel się: 
Zaufanie przenika wszystkie sfery naszego działania, a jego wysoki poziom ma bardzo daleko idące konsekwencje.

W skrócie możemy powiedzieć, iż wysoki poziom zaufania oznacza wysoki poziom życia i pracy. Społeczeństwa o wysokim poziomie zaufania funkcjonują lepiej. Zespoły pracy oparte na zaufaniu są bardziej produktywne, wydajne, innowacyjne i kreatywne. Konsumenci chętniej kupują produkty i usługi firm, do których mają zaufanie. Zaufanie stało się także istotnym argumentem w walce o kapitał akcjonariuszy oraz centralnym czynnikiem zachęcajacym do uczestnictwa we wszystkich transakcjach biznesowych. Gdy nie ma zaufania w relacjach między przedsiębiorstwami, koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą wzrosnąć nawet o 50 procent.

Tymczasem to, w jaki stopniu ufamy innym, zależy w dużej mierze od kultury naszego pochodzenia. Dla niektórych zaufanie jest niezbędnym czynnikiem do nawiązania relacji, dla innych jest wynikiem trwającej od dłuższego czasu współpracy. Niektórzy budują zaufanie w oparciu o fakty, badania naukowe, statystyki czy raporty. Inni ufają w pierwszej kolejności ludziom i jakości relacji, jakie z nimi utrzymują. Zatem nie każdy z nas potrzebuje tego samego, by móc zaufać innym. Wbrew panującym przekonaniom, iż albo się ufa albo nie, poprzez świadome działania oraz odpowiedni styl komunikacji możemy w znacznym stopiu wpłynąć na poziom zaufania w naszym otoczniu.

Nasze treningi pomagają w rozwoju umiejętności budowania zaufania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.


Zaufanie i społecznie odpowiedzialny biznesPrzykładowy program treningu - Zaufanie w środowiskach międzynarodowych


Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB