'Widzimy jedynie to, na co patrzymy.
                                                                                      Patrzymy jedynie na to, co istnieje w naszej świadomości.'
                                                                                                                                                                  Alphonse Bertillon

Współpraca w międzynarodowym zespole

Kompetencja międzykulturowa to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych we współczesnym biznesie.

Więcej »

Negocjacje międzynarodowe

Dziś sukces na rynku krajowym często już nie wystarczy. Prawdziwą miarą sukcesu jest zdolność konkurowania na rynkach zagranicznyc...

Więcej »

Budowanie zaufania

Zaufanie przenika wszystkie sfery naszego działania, a jego wysoki poziom ma bardzo daleko idące konsekwencje.

Więcej »

Treningi relokacyjne

Hiszpania, Polska, Niemcy, Chiny, India, Brazylia, Maroko, Rosja... Relokowany menadżer - tzw. ekspat (ekspatriant) - musi sprosta...

Więcej »

Treningi międzykulturowe dla adwokatów

Świadczenie usług prawniczych ma coraz częściej charakter międzynarodowy i wymaga szerokich umiejętności wykraczających poza dobrą...

Więcej »

Zarządzanie różnorodnością

Jesteśmy różni! Wiekiem, płcią, pochodzeniem, doświadczeniem życiowym i zawodowym, umiejetnościami...

Więcej »

Negocjacje międzynarodowe

Podziel się: 
Dziś sukces na rynku krajowym często już nie wystarczy. Prawdziwą miarą sukcesu jest zdolność konkurowania na rynkach zagranicznych.

Negocjacje zaś to kluczowy element w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. Negocjacje stanowią złożony proces, który zazwyczaj odbywa się w warunkach stresu, niepewności i presji. Kiedy negocjatorzy pochodzą z różnych krajów, stopień trudności oraz prawdopodobieństwo nieporozumień znacznie wzrasta. Pojawia się konieczność uwzględnienia innej obyczajowości, norm i kultury oraz zależności ostatecznego wyniku nie tylko od uzgodnień dotyczących przedmiotu, ale i od osiągniecia zrozumienia ponad różnicami kulturowymi. Czy możemy być naprawdę spokojni, kiedy osoba z Chin mówi nam, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby dotrzymać terminu umowy? Czy powinniśmy poczuć się urażeni, kiedy ktoś ze Stanów Zjednoczonych mówi nam prosto w twarz, że nasz produkt ma dużo wad? Jak zakomunikować osobie z Japonii, że nie zgadzamy się z jej zdaniem? Przy stole negocjacyjnym pojawia się bardzo wiele podobnych pytań.

Celem naszych treningów jest zrozumienie jak różnice kulturowe wpływają na przebieg negocjacji oraz przygotowanie do prowadzenia efektywnych negocjacji na arenie międzynarodowej.
Zobacz prezentację »Przykładowy program treningu - Negocjacje międzynarodowe


Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB