'Jakość nie jest dziełem przypadku,
                     zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka.'
                                                                             John Ruskin

Współpraca w międzynarodowym zespole

Kompetencja międzykulturowa to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych we współczesnym biznesie.

Więcej »

Negocjacje międzynarodowe

Dziś sukces na rynku krajowym często już nie wystarczy. Prawdziwą miarą sukcesu jest zdolność konkurowania na rynkach zagranicznyc...

Więcej »

Budowanie zaufania

Zaufanie przenika wszystkie sfery naszego działania, a jego wysoki poziom ma bardzo daleko idące konsekwencje.

Więcej »

Treningi relokacyjne

Hiszpania, Polska, Niemcy, Chiny, India, Brazylia, Maroko, Rosja... Relokowany menadżer - tzw. ekspat (ekspatriant) - musi sprosta...

Więcej »

Treningi międzykulturowe dla adwokatów

Świadczenie usług prawniczych ma coraz częściej charakter międzynarodowy i wymaga szerokich umiejętności wykraczających poza dobrą...

Więcej »

Zarządzanie różnorodnością

Jesteśmy różni! Wiekiem, płcią, pochodzeniem, doświadczeniem życiowym i zawodowym, umiejetnościami...

Więcej »

Treningi międzykulturowe dla adwokatów

Podziel się: 
Świadczenie usług prawniczych ma coraz częściej charakter międzynarodowy i wymaga szerokich umiejętności wykraczających poza dobrą znajomość prawa.

Internacjonalizacja nie ominęła sektora usług prawniczych. Adwokaci coraz częściej obsługują klientów zagranicznych, współpracują z kolegami z różnych krajów, otwierają biura zagraniczne czy uczestniczą w operacjach biznesowych o charkterze międzynarodowym. Choć specjalizacja i znajomość obcego prawa są ważne, to jednak same w sobie nie wystarczą, by dobrze wykonywać zawód adwokata w środowisku międzynarodowym. Istotne jest także zrozumienie wpływu kultury na nasze funkcjonowanie oraz na tworzenie i stosowanie prawa. Czy dobrze obsługuję klientów zagranicznych? Czy moje negocjacje międzynarodowe rzeczywiście są efektywne? Dlaczego partnerzy z niektórych krajów tak rzadko dotrzymują wcześniejszych ustaleń? Co muszę mieć na uwadze reprezentując klientów z innych krajów przed sądem? Przed adwokatem pojawia się bardzo wiele podobych pytań. Odpowiedź na nie można znaleźć na naszych treningach.

Jesteśmy jednym z niewielu specjalistów zajmujących się rozwojem kompetencji międzykulturowej w sektorze prawniczym!

Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB