'Nie ma obcych krajów.
           Jest tylko podróżny, który jest obcy.'
                                   Robert Louis Stevenson

                   

Współpraca w międzynarodowym zespole

Kompetencja międzykulturowa to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych we współczesnym biznesie.

Więcej »

Negocjacje międzynarodowe

Dziś sukces na rynku krajowym często już nie wystarczy. Prawdziwą miarą sukcesu jest zdolność konkurowania na rynkach zagranicznyc...

Więcej »

Budowanie zaufania

Zaufanie przenika wszystkie sfery naszego działania, a jego wysoki poziom ma bardzo daleko idące konsekwencje.

Więcej »

Treningi relokacyjne

Hiszpania, Polska, Niemcy, Chiny, India, Brazylia, Maroko, Rosja... Relokowany menadżer - tzw. ekspat (ekspatriant) - musi sprosta...

Więcej »

Treningi międzykulturowe dla adwokatów

Świadczenie usług prawniczych ma coraz częściej charakter międzynarodowy i wymaga szerokich umiejętności wykraczających poza dobrą...

Więcej »

Zarządzanie różnorodnością

Jesteśmy różni! Wiekiem, płcią, pochodzeniem, doświadczeniem życiowym i zawodowym, umiejetnościami...

Więcej »

Treningi relokacyjne

Podziel się: 
Hiszpania, Polska, Niemcy, Chiny, India, Brazylia, Maroko, Rosja... Relokowany menadżer - tzw. ekspat (ekspatriant) - musi sprostać powierzonym mu zadaniom szybko i efektywnie.

Przed takim menadżerem pojawają się różnorodne zadania takie jak uruchomienie oddziału firmy, stworzenie lokalnego zespołu pracy czy wprowadzenie nowych sposobów działania i struktur organizacyjnych. Podczas kiedy przedsiębiorstwo w kraju macierzystym często oczekuje sprawnego działania zgodnie z obowiązującymi zasadami, okazuje się, iż w nowym miejscu pracy obowiązują odmienne 'reguły gry'. W nowym kraju ludzie, komunikują inaczej, w inny sposób nawiązują relacje czy zdobywają zaufanie. Zupełnie inną naturę mają stosunki szef-podwładny, inaczej rozumie się, kim jest kompetentny menadżer oraz jak należy nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami. Pojawia się zatem znaczne ryzyko przeżycia nieprzyjemnych doświadczeń, narastających nieporozumień oraz konfliktów, które mogą wpłynąć na zwiększony poziom stresu oraz na spadek wydajności pracy menadżera.

Dlatego podczas treningu relokacyjnego uczestnicy zdobywają wiedzę na temat kraju docelowego i jego kultury, poznają i wypracowują zachowania najbardziej adekwatne w nowym miejscu pobytu oraz uczą się technik, które pozwolą im świadomie kierować własnymi emocjami związanymi z adaptacją do nowego środowiska. Jeśli menadżerowi towarzyszy rodzina, trening powinnien objąć także partnera czy partnerkę oraz dzieci.

 

Przeczytaj więcej o naszych usługach zarządzania ekspatriantami.


Szok kulturowy i strategie akulturyzacjiInnowacja w Katalonii


Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB