'Wzrost i zyski są wynikiem tego, jak ludzie ze sobą współpracują.'
                                                                                                              Ricardo Semler 

Współpraca w międzynarodowym zespole

Kompetencja międzykulturowa to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych we współczesnym biznesie.

Więcej »

Negocjacje międzynarodowe

Dziś sukces na rynku krajowym często już nie wystarczy. Prawdziwą miarą sukcesu jest zdolność konkurowania na rynkach zagranicznyc...

Więcej »

Budowanie zaufania

Zaufanie przenika wszystkie sfery naszego działania, a jego wysoki poziom ma bardzo daleko idące konsekwencje.

Więcej »

Treningi relokacyjne

Hiszpania, Polska, Niemcy, Chiny, India, Brazylia, Maroko, Rosja... Relokowany menadżer - tzw. ekspat (ekspatriant) - musi sprosta...

Więcej »

Treningi międzykulturowe dla adwokatów

Świadczenie usług prawniczych ma coraz częściej charakter międzynarodowy i wymaga szerokich umiejętności wykraczających poza dobrą...

Więcej »

Zarządzanie różnorodnością

Jesteśmy różni! Wiekiem, płcią, pochodzeniem, doświadczeniem życiowym i zawodowym, umiejetnościami...

Więcej »

Współpraca w międzynarodowym zespole

Podziel się: 
Kompetencja międzykulturowa to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych we współczesnym biznesie.

Międzynarodowe zespoły to coraz częstsza rzeczywistość w wielu miejscach pracy. Sama 'zbiór kultur', czyli pracowników pochodzących z różnych krajów nie jest jest jednak wystarczająca. Środowisko wielokulturowe stanowi bowiem wyzwanie, któremu mogą podołać jedynie profesjonaliści i menedżerowie kompetentni kulturowo, czyli umiejący poruszać się swobodne i skuteczne ponad różnicami kulturowymi. Jeśli takich kompetencji zabraknie, powstaną nieporozumienia i konflikty, a zamiast efektywnej współpracy, utrwalą się jedynie powszechnie funkcjonujące stereotypy.

Podczas treningu poszukujemy odpowiedzi na wiele pytań związanych ze współpracą w międzynarodowym zespole. Jak porozumiewać się efektywnie rozróżniając i rozumiejąc różne style komunikacji? Jak pogodzić przeciwstawne wartości, poglądy i postawy, unikając pochopnych ocen i interpretacji? Jak odpowiednio przydzielać role i zadania? Jak motywować i dokonywać oceny pracy? Jak zwiększyć wydajność międzynarodowego zespołu?

Znajomość odpowiedzi na te pytania oraz umiejętość ich integracji w naszej pracy pozwala na wykorzystanie różnic między kulturami i uczynienie z nich siły zespołu. Rozwój kompetencji międzykulturowej pozwala także na wzbogacenie osobistej ścieżki kariery każdego pracownika.

Badamy profil kulturowy zespołu oraz jego członków za pomocą narzędzia online CultureActive.


Przykładowy profil zespołu w oparciu o model Richarda Lewisa.


Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB